Årsmøte 2024

Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 22. Mar 2024

Årsmøtet i Jevnaker Idrettsforening Ski avholdes 10.04.2024 kl. 1930 i klubbhuset på Myrskogen. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 03.04.2024 til leder@jevnakerski.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Vegard Østerbø Sørumshagen kontaktes på telefon 41928313 eller på e-post leder@jevnakerski.no.


Velkommen til årsmøte!

Innkalling Årsmøte Jevnaker IF ski 10.04.2024.pdfÅrsmøte 2023

Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 10. Mar 2023

Årsmøte i Jevnaker Idrettsforening Ski avholdes 22.mars 2023 kl. 19.30 i klubbhuset på Myrskogen. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2023 til leder@jevnakerski.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg under.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Vegard Østerbø Sørumshagen kontaktes på telefon 41928313 eller på e-post leder@jevnakerski.no.

Velkommen til årsmøte!


Innkalling Årsmøte 2023.pdfÅrsmøte 2022

Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 17. Mar 2022

Årsmøte i Jevnaker Idrettsforening Ski avholdes 23.mars 2022 kl. 19.30 i klubbhuset på Myrskogen. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Vegard Østerbø Sørumshagen kontaktes på telefon 41928313 eller på e-post leder@jevnakerski.no.

Velkommen til årsmøte!

 Årsmøte JIF Ski 27.3.2019

Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 11. Apr 2019

Årsmøte for JIF Ski for året 2018, ble gjennomført på Myrskogen 27.3.2019.

Det var rundt 12 stykker som var tilstede, og det var et godt årsmøte.

Det var en god gjennomgang av året 2018 ved opplesing av årsmeldingen som Tore hadde skrevet, og gjennomgang av klubbens økonomi, både for 2018 og plan for 2019.

Det ble også laget rom for gode diskusjoner om hva som kan gjøres overfor de yngste med tanke på skileikområde på Myrskogen.

Saksliste, saksdokumenter og referat finner du nedenfor: 

Årsmøte Jevnaker IF Ski 2018 - Saksliste.pdf


Sak 5: Årsmelding JIF Ski 2018.docx

Sak 6: Jevnaker IF Ski Regnskap 2018.pdf

Sak 7: Budsjett 2019 JIF ski.docx

Sak 7: Handlingsplan JIF Ski 2019-21.docx


Referat årsmøte med underskrifter 27.3.2019.pdfÅrsmøte blir avholdt søndag 17. april

Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 10. Apr 2015
Årsmøte i Jevnaker IF Ski avholdes søndag 17.april kl.19:00 på Myrskogen.

Vanlige årsmøtesaker. Forslag til andre saker må være styre i hende innen 3.april.

Saksliste kommer.


Om du vil være stemmeberettiget til Jevnaker IF Ski sitt årsmøte den 17.april, må du være medlem i Jevnaker IF Ski.
Gå inn under "Om oss" og "Bli medlem". Du vil da bli kontaktet ang betaling.