Leie av Myrskogen.
Klubbhuset på Myrskogen egner seg til alle typer sosiale lag.