Lovnorm gjeldende fra 01.01.2020


For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov


Her kan du lese Jevnaker IF Ski sin lovnorm:

Lovnorm for JIF Ski -gjeldende fra 1.1.2020.docx