Info til deg som vil trene med Jevnaker Ski

 Treningstider:
Se Trening


Klubbklær og bytte/arv av utstyr:
Om dere skulle ha skidresser, ski, sko etc. som dere vil selge gi bort, er vår Facebook-side en fin mulighet.

Klubbklær bestilles via swix sin nettbutikk. Den åpnes vanligvis i løpet av oktober og holdes åpen va tre uker. Følg med på hjemmesiden og facebook siden vår.  Sosiale samlinger:
Jevnaker Ski drar hvert år på treningssamling i starten av desember. De senere årene har vi vært på Beitostølen. Det er en sosial tur med mye skigåing og gøy. Følg med på hjemmesiden for informasjon.


Utøveravgift:
Du må betale medlemsavgift og utøveravgift til Jevnaker Ski. Giro får du på e-post når du melder deg inn.
Skriftlig utmelding.


Hva dekker klubben:
Klubben dekker startkontigent i kretsrenn og andre større renn fra 8 år. Oversikt over deltagelse i slike skirenn med kvitteringer oversendes kasserer ved slutten av skisesongen.

Klubben dekker deler av klubb-bekledning. Klubben dekker deler av samling på Beitostølen. I tillegg kan det være andre sammenkomster som kveldsmat etter trening, m.m. Varierer fra år til år.


Dugnader:

Aktive barn som har vært aktive i minimum ett år:
Foreldre til aktive barn må påregne å bidra i driften av Jevnaker IF ski. Dette innebærer at alle må ta kioskvakt på Tverrsjøstallen i løpet av vinteren. I tillegg må det påregnes dugnad i forbindelse med klubbens skirenn, årlig dugnad i skianlegget som avholdes normalt vår og høst. Ev. dugnad for ski-gruppas sponsorer


Eldre utøvere fom. rekrutt (14-årsklasse)
Når det gjelder eldre utøvere som mottar støtte fra Jevnaker IF Ski til for eksempel dekning av klubbavgifter til team og regionlag, lisenser, avtalte overnattinger i forbindelse med skirenn, avtalte samlinger, startkontigenter i kretsrenn og andre større renn forventes følgende:

  • Vakt på Tverrsjøstallen
  • Dugnad i forbindelse med klubbens planlagte skirenn
  • Utøverne bidrar selv under årlig ski-avslutning
  • Utøverne bidrar etter forespørsel til enkeltarrangementer – for eksempel med skitrening for de yngre løperne eller i forbindelse med rekrutteringsarbeid
  • Dugnad i skianlegget som vanligvis avholdes vår og høst
  • Ev. dugnad for ski-gruppas sponsorer

 Ved manglende dugnadsinnsats fra foresatte/de eldste utøverne vil klubbens dekning av den enkeltes utgifter i forbindelse med ovennevnte bortfalle helt eller delvis.


Hytteplan er en av våre sponsorer, og vi stiller derfor med 5 funksjonærer i det populære Hytteplanmila som bli arrangert i oktober hvert år.


Her finner du info om hva det koster å være medlem av Jevnaker IF Ski.


Bli medlem her