Leie av Myrskogen.
Klubbhuset på Myrskogen egner seg til alle typer sosiale lag.
Kontakt Anita Berntsen 977 39 252 (ettermiddag/kveld)