Medlemskap i Jevnaker IF Ski

 Hva koster et medlemskap i Jevnaker Ski 2022/2023?


Medlemskap i JIF Ski er delt i 2 kategorier:  

1. Aktive medlemmer/utøvere:
Treningsavgift 900kr per sesong (Giro blir sendt ut i september/oktober eller ved innmelding)
Medlemskontingent 100kr per år (Giro blir utsendt ut i januar eller ved innmelding)

 

Gjelder de som er aktive og deltar i konkurranser hvor JIF Ski betaler startkontingent og de har også tilbud om ulike treningsaktiviteter i klubben, Team Hadeland eller andre eksterne samlinger/treningstilbud som vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
For de eldste som satser seriøst, men ikke deltar på klubbtreninger, har vi også gitt noe økonomisk støtte for konkurransedeltakelse når det gjelder reise- og oppholdsutgifter. 
For denne kategorien inngår også en klubbpakke med klær hvor JIF Ski subsidierer med kr 800,- i tillegg til spesialpris gjennom vår sportsforretning.

 

Hva innebærer det å være aktiv medlem i Jevnaker IF Ski? Finn mer info her.

 


 

2. Støttemedlemmer:

 

Medlemskontingent 250kr per år (Giro blir utsendt ut i desember eller ved innmelding)

 

Medlemmer som støtter klubbens arbeid ved å betale kr 250,- som medlem. Disse kan selvfølgelig også delta i konkurranser som f.eks. Birken og andre mosjons-/turrenn, men disse får ikke dekket startkontingent eller andre kostnader av JIF Ski. 
Klespakken kan kjøpes for rabatten vi får i sportsforretningen, men blir ikke subsidiert med kr 800,- av JIF Ski.

 


 

Familierabatt

 

Medlemskontingent for en familie er satt til maks 500kr per år.


 


 

Man må være medlem i Jevnaker IF Ski og ha betalt medlemskontingent for å være stemmeberettiget på årsmøtet.